Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilimdalı lisansüstü yazılı sınavı hakkında duyuru

 • Ankara Üniversitesi Senato kararı gereği, lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazanacakların belirlenmesi için ALES ve mezuniyet ortalaması katkısına ek olarak 2016/2017 bahar yarıyılında mülakat değil yazılı sınav yapılacaktır
 • Sınav 27 Ocak 2017 Cuma günü saat 09:30’da Elektrik-Elektrik Mühendisliği Bölümünde yapılacaktır.
 • Sınavda aşağıda belirtilen dersler/alanlardan her bir alandan iki adet olmak üzere toplam 20 soru sorulacak ve adayların bunlardan 4 tanesini cevaplamaları istenecektir.
  • Sinyaller ve Sistemler
  • Devre Analizi
  • Elektromanyetik Teorisi
  • Yarı-iletken Elektroniği ve Analizi
  • Sayısal Elektronik
  • Elektrik
  • Haberleşme Teorisi
  • Kontrol Teorisi
  • Olasılık Teorisi
  • Mühendislik matematiği (lineer cebir/kompleks analiz/diferansiyel denklemler)
 • Sınav süresi 2 saat 30 dakika olacaktır.
 • Sorular eşit puanlı olacaktır.