Bilindiği üzere Bitirme Proje Yönergesi uyarınca bitirme projesi çalışmalarına ilişkin ilk raporların güz dönemi
8. haftası itibarı ile danışmanlara ve jüri üyelerine göndermeleri gerekmektedir. Ancak bu dönem ara sınav
haftasının 8. haftaya denk gelmesi nedeniyle, bitirme projesi raporlarının teslimi 9. haftaya ertelenmiştir.
Oluşturulan jürilere ve jüri üyelerine ilişkin bilgilendirme, önümüzdeki günlerde yapılacaktır.