Mühendislik Fakültesi 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni 28 Haziran 2018 tarihine alınmıştır.