Üniversitemiz  2017-2018  öğretim  yılında  iç  paydaşlarımızın  Sağlık  Kültür  ve  Spor  Daire  Başkanlığı

tarafından verilen  hizmetlerden ne derece memnun olduğunu belirlemek ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla

TS EN ISO 9001:2015 kapsamında iç paydaş memnuniyet anketleri uygulanmaktadır.Söz konusu anketlere

İlişkin  erişim linki aşağıda verilmiştir.

15 Ocak 2019 tarihine kadar tüm akademik, idari personel ve öğrencilerimizin

ankete katılması önemle arz/rica olunur.

İç Paydaş Memnuniyet Anketi Adresi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCvt9gnrBrap1Oewi2r48iAkqQyyT9KZxIIDQ0GfNvRizlsg/viewform