İNTERAKTİF KAYIT SÜRECİ TAMAMLANMAYAN ÖĞRENCİLER

İnteraktif  kayıt  sürecinde  ders  seçimi  yapan  ancak  ders  kaydı
danışman  onayı bekleyen, danışmanı tarafından reddedilenler ile ders
kaydını danışman onayına göndermediği için ders kaydı tamamlanmayan
tabloda isimleri ve halihazırdaki durumları yazılı bölümümüz
öğrencilerinin ders kayıtlarını tamamlayabilmeleri için 09  Mart  2020
tarihine  kadar  Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosuna(Gölbaşı
kampüsü-jeoloji mühendisliğinin olduğu bina) ekteki ders  kayıt  formlarıyla
birlikte  başvurmaları gerekmektedir.

derskaydıtamamlanmayanlar_04_03_2020

Ders onay dilekçesi_04_03_2020