Bölümümüz yüksek lisans ve doktora programları için belirlenen kontenjanlar, başvuru tarihleri ve aşağıda verilen temel başvuru koşullarının yanı sıra aranacak ek koşullar hakkındaki detaylı bilgilere http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr/ adresinin duyurular bölümünden erişilebilir.  

 

Bölümümüz yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için gerekli temel koşullar:

Yüksek Lisans

  • ALES (Sayısal) puanı en az 75 olmalıdır.
  • Lisans mezuniyet ortalaması 4’lük sistemde en az 2.30 veya 100’lük sistemde eş değer puan olmalıdır.
  • YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 60 puan ya da uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer puan gereklidir.

Doktora

  • ALES (Sayısal) puanı en az 75 olmalıdır.
  • Yüksek Lisans Mezuniyet ortalaması 4’lük sistemde en az 2.75 veya 100’lük sistemde eş değer puan olmalıdır.
  • YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 60 puan ya da uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer puan gereklidir.