Sümeye Nur Karahan

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 371

About UYM103 Course (for students who registered 2018-2019 academic year and before )

by Sümeye Nur Karahan

2018-19 eğitim-öğretim yılı ve öncesi girişli öğrencilerden 2019-2020 eğitim-öğretiminde 1. sınıfa başlayan UYM101 ve UYM103 dersinden sorumludurlar. Üst sınıftaki öğrenciler UYM103 dersinden sorumlu değildirler. Sorumlu olmadıkları halde UYM103 dersini alan öğrenciler 23 Ocak 2020 tarihine kadar Dekanlığımıza dilekçe vermeleri durumunda ilgili ders üzerinden düşürülecektir.

About UYM103 Course

by Sümeye Nur Karahan

Üniversitemiz Senatosu’nun 09/08/2019 tarih ve 535/4707 sayılı kararı ile Uyum Programı’nın kapsamı genişletilmiş olup, 1. sınıf 1. yarıyılda verilecek olan UYM 103 Üniversite Yaşamına Uyum ve Yaşam Becerileri Dersi hakkında alınan Üniversitemiz Senatosu’nun 27/12/2019 tarih ve 545/4803 sayılı Kararı ekte sunulmuştur. senato-kararı_20_01_2020

About EEE355 and ELM359 Lab. Course

by Sümeye Nur Karahan

Students can see the solutions of EEE355 Electronics Lab2 final exam on the door of office L108. Students, who want their exam papers checked again, have to write their names to the list on the office door or send an email until 15 January 2020 at 17:00. ELM359/ELM355 Lineer Elektronik Labını alan öğrenciler L108 numaralı […]

About İŞKUR Career Consulting

by Sümeye Nur Karahan

Kariyer Merkezimiz ile İŞKUR arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Her hafta Perşembe günü, İŞKUR uzmanı Kariyer Merkezinde öğrencilerimize ve mezunlarımıza kariyer danışmanlığı hizmeti vermektedir.

EEE251 and ELM251 Final Grades

by Sümeye Nur Karahan

You can see your EEE251 and ELM251 final results on the bulletin board of L111 office. Students who wish to have the final paper checked again must write their name-surname-name-ID in the list next to the grades and sign the relevant part before 01/13/2020 Monday at 15.00 a.m.