Sümeye Nur Karahan

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 79

About Seminar Presentation

by Sümeye Nur Karahan

FACTS Uygulamalarında Kullanılan Çok Seviyeli Modüler Çevirgeçlerin Denetim Sistemi Tasarımı konulu seminer 25/04/2018 Çarşamba günü Saat 15:00’da Gökhan CANTÜRK tarafından seminer salonunda gerçekleştirilecektir.  ——————————————————————————————————————— Güç Üretim Tesislerinde Sistem Tanılama Yöntemleri, Kontrol Stratejileri ve Karşılaştırmaları  konulu seminer 25/04/2018 Çarşamba günü Saat: 16.30’da Derya ÖZKAYA GEZER tarafından seminer salonunda gerçekleştirilecektir. Seminer programına ulaşmak için tıklayınız.

About Graduate 800500715000 Lecture Seminar

by Sümeye Nur Karahan

80050071500 Araştırma Yöntemleri dersinin seminerleri her hafta aşağıdaki tarihlerde ve aşağıdaki sıralamaya göre sunulacaktır. 11.05.2018 Cuma günü 13:30  –> Listedeki ilk 16 kişi 18.05.2018 Cuma günü 13:30  –> Listedeki 17. kişiden ve 32. kişiye kadar (17. ve 32. kişiler dahil) 25.05.2018 Cuma günü 13:30  –> Listedeki son 16 kişi Araştırma yötemleri dersi öğrenci listesi

About Students Whose Course Registration Incomplete

by Sümeye Nur Karahan

2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı interaktif kayıt sürecinde ders seçimi yapan ancak  ders  kaydı  danışmanı  tarafından  reddedilenler  ile  ders  kaydını  danışmanına  onaya göndermediği  için  ders  kaydı  tamamlanmayan  ekli listedeki Bölümümüz  öğrencilerinin Öğrenci  Bilgi  Sistemi  (OBS)’nde  ders  kayıtlarını tamamlayabilmeleri için danışman onaylı ders kayıt formlarının 09/03/2018 tarihine kadar Dekanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. DERS KAYDI LİSTESİ

About Control Laboratory (ELM 360)

by Sümeye Nur Karahan

Kontrol Laboratuvarı dersini seçmiş olarak gözüken, daha önce ilan edilen toplantıya ve derslere katılmayan aşağıdaki öğrenciler acilen Arş. Gör. Barış Satar ile e-mail yoluyla iletişime geçmelidirler. 14290534 Fatih Şahin 14290148 Buğra Kahraman 12290114 Vahdettin Bölükbaşı