Sümeye Nur Karahan

Gösterilen Kayıt : 3140 Toplam Kayıt : 131

About Adaptation Program Reports

by Sümeye Nur Karahan

Uyum programında dağıtılan karnelerin 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Araş. Gör. Hacer Güler (107 numaralı ofis) veya Araş. Gör. Furkan Özdemircan’a (103 numaralı ofis) teslim edilmesi gerekmektedir.  

About ELM 457 Microwave Laboratory I (Updated!!!!)

by Sümeye Nur Karahan

ELM 457 dersine kayıtlı öğrencilerle 24.09.2018 Pazartesi günü saat 12:30’da Mikrodalga Laboratuvarında (M Blok – 09 Nolu Lab) toplantı gerçekleştirilecektir. Derse kayıtlı tüm öğrencilerin bu toplantıya katılması zorunludur. Mücbir sebeplerden dolayı ders iki grup açılmasına rağmen tek gün tek grup olarak yürütülecektir. Ders planı için tıklayınız. Toplantı gününde verilecek ödevin teslim tarihi 28/09/2018 olacaktır.

About EEE 355 Electronics Laboratory II Syllabus

by Sümeye Nur Karahan

EEE 355 Electronics Laboratory II classes will begin the week of September 24th. All students enrolled in the course have to attend the classes that will be held in the first week. EEE 355 Electronics Laboratory II Dersi Programı ve Kuralları_19_09_2018