Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1989 yılında Elektronik Mühendisliği Bölümü adıyla Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. Önder TÜZÜNALP tarafından kurulmuştur. Üniversitemiz Tandoğan yerleşkesinde Fizik, Matematik ve İstatistik Bölümlerinin yer aldığı B-blokta, Bölüm Başkanlığı ve bitişiğindeki tüm ofis ve araştırma faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğü sekreterlik ve Bölümün ilk araştırma laboratuvarı olan EGAL ile bodrum katında bulunan iki adet 20 m2 odanın tadilatıyla oluşturulan sınıflarda toplam 70 m2 alan içerisinde, 1 Profesör ve 2 Araştırma Görevlisi öğretim kadrosu ve ilk %1’lik dilimden alınan 20 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1991 yılında yine B-blok bodrum katında bulunan eski yemekhanenin tadilatı sonrasında satın alması yapılan ve halen günümüzde de kullanılan modern laboratuvar teçhizatı ile 5 adet öğrenci laboratuvarının aynı alanda gerçekleştiği, toplam 5 adet deney seti bulunan laboratuvar imkanlarına kavuşmuştur. İlk yıllar içerisinde kısıtlı olanaklar ve üretken personeli ile EGAL laboratuvarında savunma sanayisi ve biyomedikal alanlarında önemli büyük projeler gerçekleştirilmiş ve geliştirilen sistem ya da cihazlar ilgili kişi veya kurumlara teslim edilmiştir. Devam eden yıllar içerisinde Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde ihtiyaç duyulan cihazlar geliştirilmiş ve gelen talepler doğrultusunda günümüzde halen bu cihazların bazılarının imalatına devam edilmektedir.

Bölümümüz ilk mezunlarını 1993 yılında vermiş ve bu mezunlardan Üniversitemizde kalmayı seçenler Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’deki lisansüstü eğitimlerinden sonra Bölüm akademik kadrolarına katılmışlardır. Kurulduğu yıldan itibaren gittikçe genişleyen Bölümümüz 2006 yılında Tandoğan yerleşkesi içerisindeki D-blokta ayrılan 500 m2 alana taşınmış ve yeni derslik ve laboratuvarlar için yer kazanmıştır. Bu yıllar içerisinde akademik kadrolardaki hareketlilik sonucu, Bölüm kadromuz 5 Profesör, 3 Yardımcı Doçent ve 8 Araştırma Görevlisine yükselmiştir.

Kurulduğu yıldan itibaren Türkçe öğretim yapan Bölümümüzde bazı derslerin İngilizce öğretiminin önerilmesinin ardından 2010 yılında Türkçe program kapatılarak %30 İngilizce öğretim yapılmaya başlanmıştır. 2012 yılında Elektrik Mühendisliğine yönelik derslerin programa ilave edilmesiyle birlikte Bölümün adı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak değişmiştir. Bölümümüz, 2013 yılında Gölbaşı 50. Yıl yerleşkesinde yeniden yapılandırılan ve kendisine ait 2500 m2 kapalı alanı bulunan L-blok binasına yerleşmiştir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren %30 İngilizce programımız kapatılarak %100 İngilizce programımız açılmıştır. Bölümümüz akademik kadrosu da bu gelişmeler doğrultusunda genişleyerek 2 Profesör, 5 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 10 Araştırma Görevlisi ile yurt dışında ve ülkemizin önde gelen üniversite ve sanayi kuruluşlarında görev yapan konularında uzman araştırmacıların da misafir öğretim elemanı olarak görev aldığı seçkin ve üretken bir akademik kadroya ulaşılmıştır. Günümüzde Bölümümüz, ülkemizin Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında önde gelen bölümleri arasında hak ettiği yerini almıştır.

Prof. Dr. Ziya TELATAR

tarih1 tarih2
tarih4 tarih5