Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Akademik Kurulu 30 Eylül 2016 tarihinde

  • ELM 471- ELM 472 derslerinin kontenjanları ve ders işleyişinin standart hale getirilmesi ile
  • Seçmeli derslerin kontenjanları

konularının görüşülmesi için toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

  • ELM 471- ELM 472 ders kontenjanlarının her sene dersi alacak toplam öğrenci ve bölümde bu dersi verecek öğretim elemanı sayısı göz önünde bulundurularak belirlenmesi ve tüm öğretim elemanları için aynı olması ile kontenjanın 5 (beş) olması
  • Bölümde sunulan seçmeli ders kontenjanlarının seçmeli laboratuvar dersleri hariç 40 (kırk) ile sınırlandırılması
  • ELM 471 ve ELM 472 dersleri için belirlenen 5 (beş) kontenjan sınırının uygulanmasına 2016/2017 akademik yılında (içinde bulunduğumuz dönem) başlanması
  • Seçmeli dersler için belirlenen 40 (kırk) kontenjan sınırının uygulanmasına 2016/2017 akademik yılında (içinde bulunduğumuz dönem) başlanması
  • ELM 471- ELM 472 dersinin işleyişi ile ilgili bir standart oluşturma çalışmalarında bulunmak ve bu konuda bir taslak yönerge oluşturmak için bir komisyon oluşturulması ve bu komisyonun A. E. YILMAZ, F. ARI, İ. E. ÇOLAK’tan oluşmasına

karar verilmiştir.

Öğrencilerden hali hazırda akademik kurulda belirlenmiş kontenjanların üzerinde kayıt yapılmış olan seçmeli dersler ile kontenjan üzerinde kayıt yapılmış olan ELM 471- ELM 472 derslerini seçmiş olanlarının bu dersleri bırakmaması durumunda derse yaptırmış oldukları kayıt geçerli olup bir şey yapmalarına gerek yoktur.  Ekle-bırak için ders onayının kaldırılması, üzerinde bırakma işlemi yapılmayan kontenjan sınırı üzerinde kayıtlı öğrencisi bulunan derslerden otomatik olarak kayıt silinmesine YOL AÇMAYACAKTIR.

Ancak akademik kurul, öğrenci danışmanlarını öğrencileri ELM 471- ELM 472 dersleri için belirlenen kontenjanlara uyma konusunda uyarlamalarını ve öğrencileri o yönde yönlendirmelerini şiddetle tavsiye etmektedir.