2018 Tarihli Duyurular

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 35

80050071500 Araştırma Yöntemleri Dersi Sunumları Hakkında

by Sümeye Nur Karahan

80050071500 Araştırma Yöntemleri dersinin seminerleri her hafta aşağıdaki tarihlerde ve aşağıdaki sıralamaya göre sunulacaktır. 11.05.2018 Cuma günü 13:30  –> Listedeki ilk 16 kişi 18.05.2018 Cuma günü 13:30  –> Listedeki 17. kişiden ve 32. kişiye kadar (17. ve 32. kişiler dahil) 25.05.2018 Cuma günü 13:30  –> Listedeki son 16 kişi Araştırma yötemleri dersi öğrenci listesi

Seminer Programı Hakkında

by Sümeye Nur Karahan

 Uydularda Elektriksel Güç Alt Sistemi konulu seminer 18/04/2018 Çarşamba günü Saat 15:00’da Yusuf DOMYAL tarafından seminer salonunda gerçekleştirilecektir. Matlab ile Anten Tasarımı ve Simülasyonu konulu seminer 18/04/2018 Çarşamba günü Saat: 16.30’da Sami DURUKAN tarafından seminer salonunda gerçekleştirilecektir. Seminer programına ulaşmak için tıklayınız.

Ders Kaydı Tamamlanmayan Öğrenciler Hakkında

by Sümeye Nur Karahan

2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı interaktif kayıt sürecinde ders seçimi yapan ancak  ders  kaydı  danışmanı  tarafından  reddedilenler  ile  ders  kaydını  danışmanına  onaya göndermediği  için  ders  kaydı  tamamlanmayan  ekli listedeki Bölümümüz  öğrencilerinin Öğrenci  Bilgi  Sistemi  (OBS)’nde  ders  kayıtlarını tamamlayabilmeleri için danışman onaylı ders kayıt formlarının 09/03/2018 tarihine kadar Dekanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. DERS KAYDI LİSTESİ