23 Ocak 2018 tarihinde saat 09:30’da yapılacak Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD Araş. Gör. bilim sınavında uygulanacak esaslar aşağıda belirtildiği gibidir.

Sınavda Elektromanyetik ve Mikrodalga alanından 10 (on) ve aşağıda belirtilen dersler/alanlardan, her bir alandan 2 (iki) adet olmak üzere, toplam 20 (yirmi) soru sorulacak ve adayların Haberleşme alanından 5 (beş) ve diğer alanlardan 5 (beş) olmak üzere toplam 10 (on) soru cevaplamaları istenecektir.

Sınavda adaylara toplam 3 saat 30 dk süre verilecektir. Sınavın temel amacı Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD’na katkıda bulunacak bir adayın seçilmesi olduğu için Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD’na ait sorular temel bilgiler ve ötesini sorgulayacak şekilde olacaktır. Ancak Araş. Gör. lerin diğer ders laboratuvarlarının verilmesi sırasında da görev almaları beklendiği için diğer alanlarda da temel bilgilerinin sorgulanması gerekmektedir. Sınavda soru sorulacak alanlar ve cevaplanması gereken soru sayısı aşağıda verilmiştir.

– Elektromanyetik ve Mikrodalga (Cevaplanması gereken soru sayısı 5)
– Sinyaller ve Sistemler (Cevaplanması gereken soru sayısı 1)
– Devre Analizi (Cevaplanması gereken soru sayısı 1)
– Yarı-iletken Elektroniği ve Analizi (Cevaplanması gereken soru sayısı 1)
– Haberleşme (Cevaplanması gereken soru sayısı 1)
– Olasılık Teorisi (Cevaplanması gereken soru sayısı 1)