Kontrol Laboratuvarı dersini seçmiş olarak gözüken, daha önce ilan edilen toplantıya ve derslere katılmayan aşağıdaki öğrenciler acilen Arş. Gör. Barış Satar ile e-mail yoluyla iletişime geçmelidirler.

14290534 Fatih Şahin
14290148 Buğra Kahraman
12290114 Vahdettin Bölükbaşı