80050071500 Araştırma Yöntemleri dersinin seminerleri her hafta aşağıdaki tarihlerde ve aşağıdaki sıralamaya göre sunulacaktır.

11.05.2018 Cuma günü 13:30  –> Listedeki ilk 16 kişi

18.05.2018 Cuma günü 13:30  –> Listedeki 17. kişiden ve 32. kişiye kadar (17. ve 32. kişiler dahil)

25.05.2018 Cuma günü 13:30  –> Listedeki son 16 kişi

Araştırma yötemleri dersi öğrenci listesi