“ELE208 Probability and Stochastic Processes” ve “EEE208 Probability and Random Variables” derslerinin ikinci arasınavı 14 Mayıs 2018 Pazartesi  saat 17:30 da yapılacaktır.