Aralık 2018 Tarihli Duyurular

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 17

Lemnis Yerbilimleri Ltd. Şti Doktora Bursu Hakkında

by Sümeye Nur Karahan

Lemnis Yerbilimleri Ltd. Şti’ne, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı kapsamında 3 adet Bütünleşik doktora (lisans mezunları) ve/veya Doktora (yüksek lisans mezunu) öğrenci bursu tahsis edilmiştir. Program kapsamında; Doktora öğrencilerine Burs: Tam Burs: 4500 TL/ay, Kısmi Burs: 800 TL/ay Burs Süresi: 5 yıla kadar […]

İç Paydaş Memnuniyet Anketi Hakkında

by Sümeye Nur Karahan

Üniversitemiz  2017-2018  öğretim  yılında  iç  paydaşlarımızın  Sağlık  Kültür  ve  Spor  Daire  Başkanlığı tarafından verilen  hizmetlerden ne derece memnun olduğunu belirlemek ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla TS EN ISO 9001:2015 kapsamında iç paydaş memnuniyet anketleri uygulanmaktadır.Söz konusu anketlere İlişkin  erişim linki aşağıda verilmiştir. 15 Ocak 2019 tarihine kadar tüm akademik, idari personel ve öğrencilerimizin ankete katılması […]

Proquest  Kullanıcı  Eğitimi Hakkında

by Sümeye Nur Karahan

Üniversitemiz abone kaynakları içinde yer alan ve bünyesinde 4,5 milyondan fazla tez içeren  “”  (ProQuest  Dissertations  &  Theses Global  ),  15  ana  konu  başlığı  altındaPQDTsınıflandırılmış 170.000’nin üzerinde elektronik kitap içermekte olan “”  ve denemeE-book Centralerişimi yeni tamamlanan “” veri tabanları için Kütüphane ve Health Research Premium CollectionDokümantasyon  Daire  Başkanlığımızca organize  edilen  ve  yayınevi  temsilcisi  tarafından […]

Lemnis Yerbilimleri Ltd. Şti Doktora Bursu Hakkında

by Sümeye Nur Karahan

Lemnis Yerbilimleri Ltd. Şti’ne, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı kapsamında 3 adet Bütünleşik doktora (lisans mezunları) ve/veya Doktora (yüksek lisans mezunu) öğrenci bursu tahsis edilmiştir. Program kapsamında; Doktora öğrencilerine Burs: Tam Burs: 4500 TL/ay, Kısmi Burs: 800 TL/ay Burs Süresi: 5 yıla kadar […]