Lemnis Yerbilimleri Ltd. Şti’ne, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı kapsamında 3 adet Bütünleşik doktora (lisans mezunları) ve/veya Doktora (yüksek lisans mezunu) öğrenci bursu tahsis edilmiştir.

Program kapsamında;
Doktora öğrencilerine Burs:
Tam Burs: 4500 TL/ay, Kısmi Burs: 800 TL/ay Burs Süresi: 5 yıla kadar Özel Sektör Kuruluşu İstihdam Desteği:
Bursiyerin mezuniyeti sonrasında %40-60 oranında istihdam desteği (en fazla 3 yıl) Programın ayrıntılarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2244-sanayi-doktora-programi

Burs Konusu:
Yapı-Tabanlı Üç-Boyutlu Manyetotellürik (Elektromanyetik) Modelleme,Ters-Çözüm Algoritma ve Yazılımı

Başvuru:
Prof. Dr. Ahmet T. Başokur (basokur@ankara.edu.tr) Doç. Dr. Irfan Akca (iakca@eng.ankara.edu.tr)