MAT211 Diferansiyel Denklemler Arasınavı 5 aralık 2019 Perşembe günü saat 14:00-15:30 arası KMD1 ve KMD2’de yapılacaktır.