Sümeye Nur Karahan

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 95

Uyum Programı Karneleri Hakkında

by Sümeye Nur Karahan

Uyum programında dağıtılan karnelerin 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Araş. Gör. Hacer Güler (107 numaralı ofis) veya Araş. Gör. Furkan Özdemircan’a (103 numaralı ofis) teslim edilmesi gerekmektedir.

ELM 457 Mikrodalga Laboratuvar I Hakkında (Güncellendi!!!!)

by Sümeye Nur Karahan

ELM 457 dersine kayıtlı öğrencilerle 24.09.2018 Pazartesi günü saat 12:30’da Mikrodalga Laboratuvarında (M Blok – 09 Nolu Lab) toplantı gerçekleştirilecektir. Derse kayıtlı tüm öğrencilerin bu toplantıya katılması zorunludur. Mücbir sebeplerden dolayı ders iki grup açılmasına rağmen tek gün tek grup olarak yürütülecektir. Ders planı için tıklayınız. Toplantı gününde verilecek ödevin teslim tarihi 28/09/2018 olacaktır.