Program Hakkında

Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1989 yılında kurulmuş olup Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programına her yıl yaklaşık 10 öğrenci kabul etmektedir. Programın başlıca araştırma alanları sayısal işaret işleme, görüntü işleme,  kontrol, optoelektronik, haberleşme, elektrik tesisleri ve projelendirmesi ile elektromanyetik konularını kapsamaktadır. Doktora öğrencileri, Robotik Araştırma Laboratuvarı, Sinyal İşleme ve Haberleşme Araştırma Laboratuvarı, Kestirim, İzleme ve Füzyon Araştırma Laboratuvarı, Görüntü İşleme Araştırma Laboratuvar, Nümerik Analiz ve Optimizasyon Araştırma Laboratuvarı ile Optoelektronik ve Fotonik Araştırma Laboratuvarlarını kullanabilmektedir.

Amaç

Mezunların iş hayatlarında kendilerini başarıya ve yetkinliğe ulaştıracak donanıma sahip olarak öğrenimlerini tamamlayacak bir program yürütmektir. Bu doğrultuda öğrencilere, gelişen teknolojiyi hızla takip edebilme, takım çalışması, etkili iletişim ve yenilikçi düşünme yeteneklerini geliştirecek biçimde, ders ve projelerin yanı sıra sosyal içerikli faaliyetler için olanaklar sunmaktır. İş hayatında karşılaşılacak sorunların ve bunlarla ilgili çözüm yaklaşımlarının deneyimlenmesi için proje geliştirme, planlama ve yürütme faaliyetlerine yoğunlaşmaktır. 

Program Yeterlilikleri Özeti

Mezunlar;

Konusundaki yeni yöntem ve teknolojileri bilir ve uygular. Sistem ve problem analizi, modellemesi ve bilgisayar benzetimi yapar, sonuçları yorumlar. Yeni çözüm yöntemleri geliştirir, çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar.

Eğitim Dili

Türkçe