Misyon: Bölümümüzün misyonu, karşılaştığı problemleri tanımlamayı bilen, problemlere yenilikçi nitelikleri olan alternatif çözümler üretebilen ve bu çözümlerden içinde bulunulan şartlara en uygun olanını belirleyip uygulayabilen mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon: Ulusal ve uluslararası düzeyde katma değer sağlayacak teknolojiler üretebilen, etik ve sosyal değerlere saygılı, girişimci mühendisler yetiştirmek.