Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1989 yılında kurulmuş olup Programa her yıl yaklaşık 50 öğrenci kabul edilmektedir. Programın başlıca araştırma alanları sayısal işaret işleme, görüntü işleme,  kontrol, optoelektronik, haberleşme, elektrik tesisleri ve projelendirmesi ile elektromanyetik konularını kapsamaktadır. Yüksek lisans öğrencileri, Robotik Araştırma Laboratuvarı, Sinyal İşleme ve Haberleşme Araştırma Laboratuvarı, Kestirim, İzleme ve Füzyon Araştırma Laboratuvarı, Görüntü İşleme Araştırma Laboratuvar, Nümerik Analiz ve Optimizasyon Araştırma Laboratuvarı ile Optoelektronik ve Fotonik Araştırma Laboratuvarlarını kullanabilmektedir. Bölümümüzde lisans eğitiminde kullanılmak üzere bilgisayar destekli 11 farklı laboratuar ve yüksek hız internet bağlantılı birçok kişisel bilgisayar bulunmaktadır.Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 30 iş günü stajı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. İşyerlerinin belirlenmesi, öğrenci başvurularının alınması, öğrencilerin uygun iş yerlerine yerleştirilmesi, öğrencilerin sigortalanması, yapılacak olan işyeri eğitiminin denetimi ve değerlendirmesi gibi hususlar Ankara Üniversitesi staj yönergesi kapsamında yürütülür. Programdan mezun olanlar Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans derecesi ve Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanı almaya hak kazanırlar.

Amaç

Mezunların iş hayatlarında kendilerini başarıya ulaştıracak donanıma sahip olarak öğrenimlerini tamamlayacak bir program yürütmektir. Öğrencilerimize uzmanlık alan derslerinin yanı sıra matematik, fizik, kimya, sosyal bilimler, güzel sanatlar, ekonomi bilimleri gibi temel bilimlerde bilgi kazandırmaktır. Bu doğrultuda öğrencilere, gelişen teknolojiyi hızla takip edebilme, takım çalışması, etkili iletişim ve yenilikçi düşünme yeteneklerini geliştirecek biçimde, ders ve projelerin yanı sıra sosyal içerikli faaliyetler için olanaklar sunmaktır. İş hayatında karşılaşılacak sorunların ve bunlarla ilgili çözüm yaklaşımlarının deneyimlenmesi için proje geliştirme, planlama ve yürütme faaliyetlerine yoğunlaşmaktır. 

Program Yeterlilikleri Özeti

Elektrik-Elektronik mühendisliği problemlerine etkin çözümler sağlayabilen yenilikçi ve üretken mühendis olur. Matematiksel, bilimsel ve Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini ortaya çıkan kontrol sisremleri, güç, sinyal işleme ve haberleşme sistemleri konularındaki gerçek dünya problemlerine uygulayacak yeteneğe sahip olur. Mühendislik problemleri için deney yürütme, araştırma yapma ve verileri yorumlama becerisine sahip olur. Verimli çalışmak üzere etkin iletişim kurma ve proje yürütme becerilerinden faydalanır.

Eğitim Dili

İngilizce