Elektrik mühendisliğinde imza yetkisi, SMM Belgesi ve Bölümümüzün bu konudaki çalışması:

“İmza Yetkisi” bir mühendisin yaptığı işin ya da sunduğu hizmetin sorumluluklarını üstlenmesidir. Piyasada imza yetkisi olarak bilinen uygulamanın adı Serbest Müşavir Mühendislik – SMM hizmetidir. Elektrik-Elektronik Mühendisleri 3 tür SMM belgesi (ya da genel adıyla imza yetkisi) alabilirler:

1-) Asansör SMM belgesi,

2-) Elektrik 1 kV Altı Tesisler için SMM Belgesi,

3-) Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi.

İlk iki belgeyi hiçbir önkoşul, ders şartı aranmadan tüm “Elektrik-Elektronik” Mühendisleri alabilir. Bununla birlikte, elektrik sektöründe geçerli en önemli belge ise üçüncü belgedir.

Elektrik-elektronik mühendislerinin Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde; Elektrik mühendisleri odasınca (EMO), bu belgenin verilebilmesi için transkript istenir. Elektrik-elektronik mühendislerinin transkriptinde “elektrik makineleri”, ” iletim sistemleri”, ” dağıtım sistemleri”, ” güç sistemleri”, ” enerji sistemleri”, ” elektrik tesisleri”, ” koruma”, “yüksek gerilim tekniği” veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerden en az üçünün bulunması durumunda veya bu dersleri sonradan tamamladıklarını üniversitelerden belgelemeleri durumunda elektrik-elektronik mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir. Bu dersler sadece üniversitelerden tamamlanabilir. Elektrik mühendisleri odasının bu dersleri verme yetkisi yoktur.

Bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimizin, sektörün tüm alanında serbest çalışabilmelerine imkan tanımak adına, Bölümümüz müfredat programı yeniden düzenlenerek kendilerinin hemen mezuniyet sonrasında Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi almalarına olanak sağlayacak dersler programa konmuştur.