Öğrencilerimiz genellikle Ar-Ge merkezleri, teknokentler, kobiler ve büyük sanayi kuruluşlarında (Aselsan, Havelsan, Tai, Roketsan, vb.) staj yapmaktadırlar.

Staj Koordinatörleri:
Danışman Hocalar

 

Staj yapacak öğrenci Hüsniye Hanımdan “Staj Bilgi Formu” ve “Stajyer Değerlendirme Formu” aldıktan sonra, ilgili kısımları dolduracak, bu belgelerde istenilen gerekli ilave belgeleri sağlayacak ve Bölüm Başkanlığına ve Akademik Danışmanına onaylatacaktır. Staj sonunda “Staj Değerlendirme Formu”, staj yapılan kuruma doldurulup kapalı zarf içerisinde Akademik Danışmana ulaştırılacaktır. Staj defteri uygulaması kaldırılmıştır. Ancak staj için bir rapor hazırlanması gerekmektedir. Bu raporun formatı ve içeriği aşağıdaki dokümanlarda bulunabilir.

Not: Staj bilgi formu ve değerlendirme formu dekanlık tarafından bölüme ayrıca gönderilecek.

Staj Bilgi Formu_EEM

Staj koşul ve adımları (Güncel)

Internship Report Guide

Internship Report Template