Program Hakkında

Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1989 yılında kurulmuş olup Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programına her yıl yaklaşık 30 öğrenci kabul edilmektedir. Programın başlıca araştırma alanları sayısal işaret işleme, görüntü işleme,  kontrol, optoelektronik, haberleşme, elektrik tesisleri ve projelendirmesi ile elektromanyetik konularını kapsamaktadır. Yüksek lisans öğrencileri, Robotik Araştırma Laboratuvarı, Sinyal İşleme ve Haberleşme Araştırma Laboratuvarı, Kestirim, İzleme ve Füzyon Araştırma Laboratuvarı, Görüntü İşleme Araştırma Laboratuvar, Nümerik Analiz ve Optimizasyon Araştırma Laboratuvarı ile Optoelektronik ve Fotonik Araştırma Laboratuvarlarını kullanabilmektedir.

Amaç

Mezunların iş hayatlarında kendilerini başarıya ulaştıracak donanıma sahip olarak öğrenimlerini tamamlayacak bir program yürütmektir. Bu doğrultuda öğrencilere, gelişen teknolojiyi hızla takip edebilme, takım çalışması, etkili iletişim ve yenilikçi düşünme yeteneklerini geliştirecek biçimde, ders ve projelerin yanı sıra sosyal içerikli faaliyetler için olanaklar sunmaktır. İş hayatında karşılaşılacak sorunların ve bunlarla ilgili çözüm yaklaşımlarının deneyimlenmesi için proje geliştirme, planlama ve yürütme faaliyetlerine yoğunlaşmaktır. 

Program Yeterlilikleri Özeti

Mezunlar;

Yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve uygular. Sistem ve problem analizi, modellemesi ve bilgisayar benzetimi yapar, sonuçları yorumlar. Takım çalışması yapar, çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar.

Eğitim Dili

Türkçe