Syllabus


Homeworks:  HW-1         HW-2            HW-3


Lecture Notes:

Sunu dosyasını ders notlarıyla ve açıklanan ders kitaplarının ilgili bölümleri ile birlikte takip ediniz. Sunumlar hem içerik hem de konu bakımından tek başlarına yeterli değildir.

Ohm’s Law

Serial and Parallel Circuits

Node Analysis

Mesh Analysis

Superposition

—————–First Midterm———————

Thevenin

Diodes-01

Diodes-02

 


Grades


Midterm:

Midterm Answers