Ders İzlencesi


Ödevler:                               Ödev-1               Odev-2                  Odev-3                  Odev-4                  Odev-5                  Odev-6                  Odev-7            Ödev-7a           Odev-8                  Odev-9                  Odev-10            Odev-11                Odev-12


NOTLAR

Notlandırma


Sunu Dosyaları:

Sunu dosyasını ders notlarıyla ve açıklanan ders kitaplarının ilgili bölümleri ile birlikte takip ediniz. Sunumlar hem içerik hem de konu bakımından tek başlarına yeterli değildir.

Hafta-1

Hafta-2a        Hafta-2b

Hafta-3

Hafta-4a         Hafta-4b

Hafta-5

Hafta-6

Hafta-7a            Hafta-7b

Hafta8

Hafta-9

Hafta10

Hafta-11

Hafta-12a           Hafta-12b

Hafta-13