Ders İzlencesi


Ödevler:

Ödev-1 Ödev-2 Ödev-3 Ödev-4 Ödev-5 Ödev-6
Ödev-7 Ödev-8 Ödev-9 Ödev-10 Ödev-11 Ödev-12

Sunu Dosyaları:

Sunu dosyasını ders notlarıyla ve açıklanan ders kitaplarının ilgili bölümleri ile birlikte takip ediniz. Sunumlar hem içerik hem de konu bakımından tek başlarına yeterli değildir.

01-Giriş

02-Tek Değişkenli Fonksiyonlar-01

03-Tek Değişkenli Fonksiyonlar-02

04-Doğrusal Sistemler_Direct

05-LU Faktorizasyonu

06-Householder Dönüşümü

07-QR Faktorizasyonu

08-Doğrusal Sistemler İteratif

09-Doğrusal Olmayan Sistemler

10-Interpolasyon_01

11-Interpolasyon_02

12-Approximation

13-Fourier

14-Türev

15-Differansiyel Denklemler

16-ODE


Ödevlerin Yüzdeleri:

Ödev-1

(%)

Ödev-2

(%)

Ödev-3

(%)

Ödev-4

(%)

Ödev-5

(%)

Ödev-6

(%)

Ödev-7

(%)

Ödev-8

(%)

Ödev-9

(%)

Ödev-10

(%)

Ödev-11

(%)

Ödev-12

(%)


Notlar


Ödevlerle ilgili açıklamalar:

1.Ödevleri hazırlarken toolox/hazır kodlar/library/hazır fonksiyonların kullanımı yasaktır (Ödevde aksi belirtilmedikçe)

2.Ders notlarında verilen kodlar dışındaki kodları kullanmak yasaktır. Fakat verilen kodlar üzerinde gerekli iyileştirme yapabilirsiniz. Ayrıca kendi kodlarınızı verilen/açıklanan algoritma göz önüne alarak yazabilirsiniz.

3.Ders notlarında kod verilmemişse, ilgili algoritma için kod yazmanız gerekmektedir.

4. Program Matlab ortamında hazırlanıyorsa GUI kullanılması gerekmektedir.