Ders İzlencesi


Ödevler:

Ödev-1

Ödev teslimi için belirtilen e-posta adresi önceden alındığı için gönderilen ödevler teslim alınamamıştır. Bu nedenle ödev eposta adresi “yl548.fall.2018@gmail.com” olarak değiştirilmiştir. (AD 30.10.2018)

Ödev-2

Ödev teslimi için belirtilen e-posta adresi önceden alındığı için gönderilen ödevler teslim alınamamıştır. Bu nedenle ödev eposta adresi “yl548.fall.2018@gmail.com” olarak değiştirilmiştir. (AD 30.10.2018)

Ödev-3

Güncellenmiştir. (29.11.2018)

Ödev-4

Güncellenmiştir. (29.11.2018)

Ödev-5 Ödev-6
Ödev-7 Ödev-8

Güncellenmiştir. (18.12.2018)

Ödev-9

Data

Ödev-10 Ödev-11 Ödev-12

Sunu Dosyaları:

Sunu dosyasını ders notlarıyla ve açıklanan ders kitaplarının ilgili bölümleri ile birlikte takip ediniz. Sunumlar hem içerik hem de konu bakımından tek başlarına yeterli değildir.

01-Giriş

02-Tek Değişkenli Fonksiyonlar-01

03-Tek Değişkenli Fonksiyonlar-02

04-Doğrusal Sistemler_Direct

05-LU Faktorizasyonu

06-QR Faktorizasyonu

07-Doğrusal Sistemler Indirect

08-Doğrusal Olmayan Sistemler

09-Interpolasyon_01

10-Interpolasyon_02

11-Approximation

12-Fourier

13-Türev

14-Differansiyel Denklemler

15-ODE


Ödevlerin Yüzdeleri:

Ödev-1

(%) 5

Ödev-2

(%) 5

Ödev-3

(%) 5

Ödev-4

(%) 10

Ödev-5

(%) 10

Ödev-6

(%) 5

Ödev-7

(%) 10

Ödev-8

(%) 5

Ödev-9

(%) 20

Ödev-10

(%) 10

Ödev-11

(%) 5

Ödev-12

(%) 10


Arasınav: Ödevler – 1, 2, 3, 4, 8, 12 => 40%

Final:        Ödevler – 5, 6, 7, 9, 10, 11 => 60%

Notlar


Ödevlerle ilgili açıklamalar:

1.Ödevleri hazırlarken toolox/hazır kodlar/library/hazır fonksiyonların kullanımı yasaktır (Ödevde aksi belirtilmedikçe)

2.Ders notlarında verilen kodlar dışındaki kodları kullanmak yasaktır. Fakat verilen kodlar üzerinde gerekli iyileştirme yapabilirsiniz. Ayrıca kendi kodlarınızı verilen/açıklanan algoritma göz önüne alarak yazabilirsiniz.

3.Ders notlarında kod verilmemişse, ilgili algoritma için kod yazmanız gerekmektedir.

4. Program Matlab ortamında hazırlanıyorsa GUI kullanılması gerekmektedir.