Ders İzlencesi


Ödevler:


NOTLAR

Notlandırma


Ara Sınav:

Ödev:

Final:


Sunu Dosyaları:

Sunu dosyasını ders notlarıyla ve açıklanan ders kitaplarının ilgili bölümleri ile birlikte takip ediniz. Sunumlar hem içerik hem de konu bakımından tek başlarına yeterli değildir.

01-Giriş

02-Tek Değişkenli Fonksiyonlar-01

03-Tek Değişkenli Fonksiyonlar-02

04-Doğrusal Sistemler_Direct

05-LU Faktorizasyonu

06-Householder Dönüşümü

07-QR Faktorizasyonu

08-Doğrusal Sistemler İteratif

09-Doğrusal Olmayan Sistemler

10-Interpolasyon_01

11-Interpolasyon_02

12-Approximation

13-Fourier

14-Türev

15-Differansiyel Denklemler

16-ODE


Ödevlerle ilgili açıklamalar:

1.Ödevleri hazırlarken toolox/hazır kodlar/library/hazır fonksiyonların kullanımı yasaktır (Ödevde aksi belirtilmedikçe)

2.Ders notlarında verilen kodlar dışındaki kodları kullanmak yasaktır. Fakat verilen kodlar üzerinde gerekli iyileştirme yapabilirsiniz. Ayrıca kendi kodlarınızı verilen/açıklanan algoritma göz önüne alarak yazabilirsiniz.

3.Ders notlarında kod verilmemişse, ilgili algoritma için kod yazmanız gerekmektedir.